Gardentasuna

Gardentasuna

Hirugarren Sektoreko enpresok behartuta al gaude Gardentasunaren Legea betetzera?

Bai, erakunde pribatu garen heinean, lege horren 3. Artikuluan aipatutako bi baldintzak betetzen diren guztietan:

  • Erakunde horrek jasotako diru-laguntzak urteko 100.000 eurotik gorakoak baldin badira.
  • Edo erakundeak urtean jasotzen dituen diru-sarreren % 40koak edo hortik gorakoak badira, betiere, 5.000 euroko zenbatekora heltzekotan.

Gizartearekiko daukagun konpromisoaren baitan, gardentasuna ere oso garrantzitsua da guretzako; izan ere, finantzaketa publiko bidezko zerbitzu, jarduera eta proiektuak garatzen ditugu. Gizarte ekintzan lan egiten dugun erakundeok fondo publikoak nora bideratzen ditugun azaltzeko betebeharra daukagu. Gainera, pertsona eta kolektibo babesgabeenen bizi-baldintzetan zer nolako eragina izan duten azaldu behar dugu.

01. Erakundeari buruzko informazioa

1986tik, Gaztaroa kooperatibak babesgabetasun egoeran dauden pertsonen gizarteratze edota laneratzea xede duten jarduerak burutu izan ditu. 2014ra arte irabazi asmorik gabeko erakunde gisa, eta, data horregatik aurrera, gizarte ekimen eta lan elkartuko kooperatiba gisa.

02.
Burututako jarduera

Gure jarduera urteko memorien bidez jasotzen dugu.

03.
Informazio ekonomikoa

Zerbitzu sare komunitarioaren barruan, desabantaila egoeran dauden pertsonei laguntza emateko burutzen ditugun jarduerak jasotzen ditugu. Beraz, horien portzentaje handi bat toki, lurralde eta lurraldez gaindiko administrazio publikoek finantzatuak dira.

04.
Konpromisoak

Gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasunarekiko konpromisoa.

2007tik Aukera Berdintasunaren Plana daukagu martxan, eta une honetan III. Plana garatzen ari gara. Emakume eta Gizonen Aukera-berdintasunerako Erakunde Laguntzaile izendapena jaso dugu, Emakunde erakundearen eskutik.

Kalitatearekiko konpromisoa

Gaztaroa_Sartuk beti eduki du kalitatearekiko konpromiso sendoa. Historikoki, FQM sisteman oinarritutako kudeaketa ereduen bidez, PREMIE diplomaren bidez, eta 2018tik, ISO 9001/2015 Ziurtagiriaren bidez.

Normalkuntza linguistikoarekiko konpromisoa

Gure erakundearekiko harremanetan pertsona guztiek euskara zein gaztelania erabiltzeko eskubidea izan dezaten. 2009tik Bikain ziurtagiri beltza daukagu.

Gizarte ikuskaritza

Gizarte arloko eraginkortasuna ikusarazi eta ebaluatzeko modua ezarrita daukagu, gizarte-ikuskaritza prozesu baten bidez. Ekonomia alternatibo eta solidarioaren inguruko REAS sareak sustatua da. Gizarte arloko eraginkortasuna ebaluatzeaz gain, erakundearen helburuekiko jokabide etikoa ere ebaluatzen da.

Gizarte intereseko izaera aitortzea

Gizarte zerbitzuak ematen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeen aitorpen publikoa.

Datuen Babeserako Legea betetzea

Gaztaroa_Sartuk erabat bermatzen du bere zerbitzuen erabiltzaileen datu pertsonalen konfidentzialtasuna.

Laneko arriskuen prebentzio arloko araudia betetzea